SALON VOORWAARDEN - MODI hairextensions

SALONREGELS/ ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

- Er word alleen op afspraak gewerkt

- In de salon gaan we met respect met elkaar om

- De betaling van behandelingen met voorkeur pinnen

- U dient altijd met schoon en gewassen haar naar uw afspraak te komen


AANSPRAKELIJKHEID

-MODI hairextensions is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

-MODI hairextensions is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

 

TIJDENS BEHANDELINGEN

- De behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen van 18 jaar en ouder.

- Bij een eerste behandeling dienen de nagels/wimpers vrij te zijn van kunstproduct.

- Wanneer het product niet door ons is gezet, worden er extra kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van het product.

- Om praktische redenen en om hechtingsproblemen te voorkomen, is het gebruik van de mobiele telefoon niet toegestaan tijdens de behandeling.

- I.v.m. hygiëne is het niet toegestaan tijdens de behandeling te eten. 

- I.v.m. hygiëne en het gebruik van chemische vloeistoffen zijn kinderen niet toegestaan in de salon.

-Wanneer er bij de wimper extensions minder dan 50% resterend op de wimpers zichtbaar is dient er ten alle tijden een nieuwe set betaald te worden.

-Wanneer er meer dan drie nagels gerepareerd moeten worden word er een nieuwe set nagels berekend.

 

GARANTIE

- Op de hairextensions zit geen garantie. 

- Het zelf kleuren van de hairextensions is altijd op eigen risico 

 

 

TE LAAT/ AFMELDEN

- Meer dan 10-15 minuten te laat? Dan komt de afspraak automatisch te vervallen ivm mijn volgende klanten. U zult een nieuwe afspraak moeten maken en er worden kosten berekend.

- 48 uur van tevoren kan er kosteloos worden afgemeld, zodat ik voldoende tijd heb om het plekje op te vullen. Anders ben ik genoodzaakt om 50% van het bedrag in rekening te brengen.

Komt u niet opdagen of word de afspraak dezelfde dag nog afgemeld dan worden de kosten volledig doorberekend.

 

PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

-De cliënt voorziet MODI hairextensions vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

-MODI hairextensions neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in het klantenbestand.

-MODI hairextensions behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

GEHEIMHOUDING

-MODI hairextensions is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

-Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

-De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

BESCHADIGING & DIEFSTAL

-MODI hairextensions heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

-MODI hairextensions meldt diefstal altijd bij de politie.